stravné od 1.1.2016

04.01.2016 14:54

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:

  • 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zpět