Odkazy

Česká správa sociálního zabezpečení

03.04.2013 12:37
www.cssz.cz/cz

Daňový portál

03.04.2013 12:36
adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Plátci DPH

03.04.2013 12:35
adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Daňové formuláře

03.04.2013 12:33
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2_tiskopisy.html

Výběr ÚP finančního úřadu podle čísla, názvu a místní příslušnosti

03.04.2013 12:31
cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_528.html?year=0%C2%93

Justice

03.04.2013 12:29
portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx